HOME
O NAS
Produkcja
Kontakt
Środki masowego przekazu
Data rak
Praca
ro  |  en  |  de  |  hu  |  sk  |  pl
 

MAIRON TUBES została założona w roku  1994 i za główną działalność miała dystrybucję i przetwarzanie produktów płaskich oraz stali zbrojeniowej.


Począwszy od roku 2007 MAIRON TUBES zakończyła działalność dystrybucyjną i skoncentrowała się wyłącznie na produkcji wzorcowanej stali zbrojeniowej, przetwarzaniu wyrobów płaskich i produkcji rur spawanych stosowanych na budowach.


Cele technologiczne:

-     produkcja rur spawanych stosowanych na budowach z perspektywą produkcji kalibrowanych rur ze szwem i rur spawanych  stosowanych pod ciśnieniem;

-     przetwarzanie przez odcinanie wzdłużne i/lub poprzeczne taśm walcowanych na gorąco/zimno;

-     przetwarzanie przez cięcie tlenowe / plazmowe używając jako surowca blachy walcowanej na gorąco/zimno;

-     przetwarzanie stali zbrojeniowej;

-     rozwój nowych przydatności technologicznych dla rur lub innych produktów metalurgicznych 


Cele strategiczne:

-     rozwój trwałych relacji z partnerami;

-     zwiększenie zadowolenia klientów i innych zainteresowanych stron;

-     ciągły rozwój kompetencji pracowników i ich zaangażowania w realizacji określonych celów;

-     zmniejszenie ryzyka i wpływu na środowisko naturalne;

-     wykorzystanie środków pracy i nowoczesnych technologii w warunkach opłacalności ekonomicznej.


 
 
O NAS |Kontakt |Środki masowego przekazu |Praca| Date personale (Privacy)Copyright © 2007-2019 Mairon | Projekt i realizacja:DATAGRAM