Home
Despre noi
Productie
Contact
Media
Date tehnice
Cariere
ro  |  en  |  de  |  hu  |  sk  |  pl
 
DECLARATIE PRIVIND POLITICA IN DOMENIUL CALITATII,
MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE

In conditiile globalizarii economiei mondiale si alinierii tarii noastre la cerintele Uniunii Europene, tintele principale ale organizatiei sunt  furnizarea  produselor  la un inalt nivel calitativ, performanta de mediu si starea de sanatate a angajatilor. 
In acest scop am certificat în cadrul organizaţiei noastre un sistem de management integrat  calitate – mediu - sănătate şi securitate ocupaţională, bazat pe cerinţele standardelor SR EN ISO 9001 :2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR  OHSAS 18001:2015.


Principiile în stabilirea obiectivelor sunt:
- stabilirea de obiective coerente, realiste şi mobilizatoare orientate către obţinerea de rezultate care   să conducă la dezvoltarea   organizaţiei pe termen lung şi la creşterea satisfacţiei clienţilor şi a celorlalte părţi interesate;
- dezvoltarea continuă a competenţei a angajaţilor şi implicarea acestora în realizarea obiectivelor stabilite, reducerea riscurilor   şi impactului asupra mediului;
- utilizarea mijloacelor de muncă şi tehnologiilor performante în condiţii de rentabilitate economică;
 
In calitate de Administrator, mă angajez să asigur dezvoltarea sistemului de management integrat calitate – mediu - sănătate şi securitate ocupaţională şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia prin:
- comunicarea în cadrul organizaţiei a importanţei satisfacerii cerinţelor clienţilor, părţilor interesate şi cerinţelor legale;
- stabilirea politicii referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională şi adecvarea ei continuă;
- stabilirea obiectivelor calităţii, obiectivelor de mediu şi celor  pentru sănătate şi securitate ocupaţională;
- conducerea nemijlocită a analizelor efectuate de management;
- asigurarea disponibilităţii resurselor necesare funcţionării proceselor şi sistemului de management;
- luarea în considerare a opiniilor clienţilor, furnizorilor, angajaţilor şi altor părţi interesate,
- conştientizarea tuturor angajaţilor privind impactul activităţilor desfăşurate asupra mediului şi implicarea lor în efortul continuu de reducere a impactului asupra mediului,
- conştientizarea tuturor angajaţilor privind riscurile privind sănătatea şi securitatea implicate de activităţile desfăşurate şi implicarea lor în efortul continuu de reducere şi eliminare a riscurilor.

Deleg Directorului pentru Calitate, ca reprezentant al managementului responsabilitate si autoritate pentru imbunatatirea  prezentului angajament si sa-mi raporteze cu privire la stadiul indeplinirii acestuia.
Societatea noastra isi rezerva dreptul, atunci cand conditiile contractuale o cer, sa permita reprezentantilor clientilor un acces rezonabil la sistemul de management integrat implementat in organizatie.
Întregul personal are obligaţia de a cunoaşte politica organizaţiei în domeniul calităţii,  mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, obiectivele generale şi specifice şi de a întreprinde toate acţiunile necesare pentru respectarea şi realizarea lor.

 

ADMINISTRATOR  AL S.C. MAIRON TUBES S.R.L.
                                   Ec. Margareta Domnitanu
Bucuresti, 19.10.2018

 

 
Despre noi |Contact |Media |Cariere| Date personale (Privacy)Copyright © 2007-2020 Mairon | Design si programare:DATAGRAM